FITNESS ceny karnetów:

4 wejścia – 69 zł
8 wejść – 99 zł
karnet open – 109 zł

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach fitness w Ośrodku Medicnus Active jest akceptacja i podpisanie regulaminu oraz dokonanie płatności.

Każdy Uczestnik biorący udział w zajęciach deklaruje uiszczanie opłaty (zgodnie z podanym cennikiem), płatnej przed pierwszymi zajęciami.

Opłaty można dokonać osobiście w recepcji Hali Sportowej lub na konto bankowe:
57 1500 1197 1211 9005 9930 0000 (Skarmed Sp. z o. o., ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany).

Pełny regulamin do pobrania tutaj:

KARNETY WEJŚCIOWE

KARNET OPEN 

Szczegółowe informacje dostępne w Hali Sportowej Medincus Active:
tel.: 512 482 202, sport@medincus.pl