Boisko do koszykówki jakie oddajemy naszym klientom to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o profesjonalnych wymiarach 28m długości i 15m szerokości, mierzonych od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. Hala, na której znajduje się boisko, posiada system wentylacji powietrza, tablicę wyników oraz nagłośnienie.