Zgody na przetwarzanie danych:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przez Skarmed Sp. z o. o. ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail od Skarmed sp. z o. o. ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany. Na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2004r nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Skarmed Sp. z o. o. ul. Mokra 1, 05-830 Kajetany, na wskazany numer telefonu i adres e-mail.